Landstede Groep

'n wereldschool

Ondersteuning

Ondersteuning

Het vormgeven van passend onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, leerlingbegeleiders en specialisten, waarbij we afstemmen met de leerling en zijn/haar ouders. Voor alle leerlingen is er in de mentorlessen en de vaklessen aandacht voor het ‘leren leren’ en sociale vaardigheden. Veel aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol en bieden hulp voor alle leerlingen. Waar mogelijk proberen we deze aanpassingen binnen de reguliere lessen vorm te geven.

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio, zoals de Ambelt en De Twijn. Het CCC werkt samen met het samenwerkingsverband VO 23-05 IJssel Vecht.

Op het CCC bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan, zoals hulp bij het leren (door een remedial teacher), hulp door een schoolcoach bij sociale en persoonlijke ontwikkeling en verschillende trainingen zoals op het gebied van sociale vaardigheden en faalangsttraining (onder- en bovenbouw). Verwijzing naar het ondersteuningsteam verloopt altijd via de mentor. Leerling en ouders worden hierin meegenomen.

Coördinator ondersteuning

De coördinator ondersteuning coördineert de mogelijke ondersteuningsvormen van extra begeleiding bij persoonlijke en/of leerproblemen, zowel binnen als buiten de school. Vanuit deze rol zijn zij ook aanspreekpunt voor externe ketenpartners, zoals GGD en leerplicht. De coördinatoren ondersteuning zijn  mevrouw Haan en meneer Moleman.

Ondersteuningsteam

Om de verschillende onderdelen van de leerlingondersteuning goed op elkaar af te stemmen, vindt onder leiding van de coördinator ondersteuning wekelijks een overleg plaats tussen de orthopedagoog, jeugdgezinswerker en schoolcoach. Ook de leerplicht en jeugdarts sluiten hier regelmatig aan. Het team wordt ingeschakeld bij didactische en sociaal-emotionele vragen die zijn ingevuld in de signaalbrief door de mentor in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit overleg bespreekt men welke hulp en ondersteuning de leerling nodig heeft van de docenten en het ondersteuningsteam. De uitkomsten worden besproken met de mentor.

Het Schoolondersteuningsplan (SOP) lees je hier

Hieronder zie je hoe de ondersteuningsroute op het CCC loopt:

De Ondersteuningsroute (2)

Voorlichtingen

Check welke activiteiten we in 2024/2025 organiseren:

Vragen?

We horen graag van je!

Hieronder vind je onze contactgegevens.